Fonduri europene 2023: AFIR îți dă 300.000 EURO să-ți iei tractor și utilaje! Iată condițiile

35

Fermierii din sectorul vegetal care vor să-și achiziționeze tractoare și utilaje cu fonduri europene nu mai au mult de așteptat. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) urmează să lanseze o linie de finanțare specială pentru acest tip de investiții, în a doua parte a acestui an.

Potrivit calendarului publicat de instituție, linia de finanțare DR-13 ”Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal”, va fi lansată în octombrie 2023.

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene, se arată în fișa intervenției.

Practic, această linie de finanțare vine în continuarea fostei submăsuri 4.1, din PNDR 2014-2022.

Valoare maximă a sprijinului public va fi 300.000 euro/proiect, iar rata de finanțare maximă va fi de 65% fonduri europene, astfel că fermierul trebuie să asigure o cofinanțare de 35% din fonduri proprii.

Beneficiarii eligibili pentru achiziția de utilaje vor fi:

  • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperative agricole și societățile cooperative care reprezintă interesele membrilor fermieri;
  • grupuri și organizații de producători legal constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Condiții de eligibilitate:

  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de
    finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;