Vezi Ghidul solicitantului pentru noul ajutor de stat de 590 de milioane de euro în sectorul agroalimentar!

3

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au publicat, miercuri, în variantă consultativă, Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor de stat INVESTALIM 2023 – 2026.

Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026, aprobat Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2023, are ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înfiinţarea sau dezvoltarea capacităţilor de producţie din industria alimentară, punând accent pe:

a) reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producţii interne de bunuri alimentare competitivă pe piaţa internă şi externă;

b) stimularea investiţiilor în judeţele cu resurse agricole sau în judeţele mai puţin dezvoltate;

c) susţinerea modernizării tehnologice a capacităţilor de producţie existente, pentru a se preveni închiderea acestora;

d) asigurarea unui consum sănătos pentru populaţie, cu bunuri alimentare de calitate.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 2,921 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 590 de milioane de euro, astfel:

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031.

Bugetul anual mediu al schemei este de 730,25 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 147,5 milioane de euro.

ATENȚIE! Potrivit celor stipulate în Ghidul solicitantului, proiectele de investiții a căror valoare totală se situează sub valoarea de 2.500.000 lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.

În ceea ce privește perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, „se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finantare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei”, se mai precizează în Ghidul solicitantului.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2024 – 2031 în baza acordurilor pentru finanţare emise si se realizeaza de la bugetul de stat în limita bugetului anual alocat schemei.

Solicitantii eligibili pentru schema de ajutor de stat INVESTALIM sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

✓ Încadrarea solicitanților eligibili în categoria IMM:
– microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;
– întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual nu depășește 10 milioane de euro, echivalent în lei;
– întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 de milioane de euro și/sau al căror bilanț nu depășește 43 de milioane de euro, echivalent în lei;

✓ Încadrarea solicitanților eligibili în categoria de întreprinderi mari:
– întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevazute în anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.

Depre criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor solicitante, documentele necesare, cheltuielile eligibile și neeligibile, criteriile pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante și limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în funcție de județul în care se află, puteți afla mai multe consultând Ghidul solicitantului pus la dispoziție pe site-ul MADR aici și pe site-ul AFIR aici.