ATENȚIE, producători! S-au operat modificări în legislația privind mărcile și indicațiile geografice!

4

La inițiativa Ministerului Economiei, legislația privind mărcile și indicațiile geografice a fost modificată, în acord cu legislația europeană, pentru a corespunde noilor realități tehnologice, se arată într-un comunicat al instituției remis redacției AgroTV.

Astfel, Guvernul a aprobat miercuri Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

„Am modificat astăzi legislația privind mărcile și indicațiile geografice, domeniu coordonat de Ministerul Economiei prin OSIM, în sensul actualizării acestor norme pentru a asigura o adaptare mai rapidă la progresele tehnologice. Noile dispoziții asigură o mai mare protecție a drepturilor proprietarilor și solicitanților de mărci și indicații geografice, precum și armonizarea legislației naționale cu cea europeană”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spătaru. 

Prin noul act normativ se elimină cerința referitoare la reprezentarea grafică a mărcii și se reglementează modalitățile de reprezentare pentru a asigura o adaptare mai rapidă la progresele tehnologice în Registrul mărcilor a semnelor care constituie mărci. Astfel, sunt stabilite o serie de cerințele pentru depunerea reprezentărilor anumitor tipuri de mărci, în conformitate cu natura mărcii (mărci de poziționare, mărci dinamice, mărci sonore, mărci multimedia etc.), inclusiv reprezentările depuse pe cale electronică, pentru care este asigurat accesul la reprezentarea mărcii prin intermediul unui link către Registrul mărcilor. 

Potrivit reprezentanților Ministerului Economiei, noile reglementări se referă și la conținutul declarației  de divizare a unei cereri de înregistrare, modul în care oficiul trebuie să examineze o astfel de declarație și detaliile pe care trebuie să le conțină publicarea cererii divizionare.

De asemenea, au fost introduse dispoziții care asigură o claritate sporită în ceea ce privește data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii și înscrierea acesteia în registru.

„Sunt clarificate aspecte privind detaliile pe care trebuie să le conțină cererile de înscriere în Registrul Mărcilor, a modificării numelui sau a adresei solicitantului/titularului unei cereri de marcă sau a unei mărci înregistrate, conținutul cererii de înscriere a unei transmiteri de drepturi asupra unei mărci și documentele doveditoare necesare, conținutul unei declarații de renunțare la marcă sau de retragere a cererii de marcă”, se precizează în comunicat. 

O altă schimbare importantă adusă de hotărârea de guvern privind mărcile și indicațiile geografice se referă la reglementarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor, astfel încât să se asigure soluţionarea cu celeritate a cauzelor.

Hotărârea de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice transpune complet în legislația românească Directiva UE 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015. Actul normativ creează cadrul procedural la nivelul OSIM pentru desfășurarea unei proceduri administrative rapide și eficiente pentru soluționarea cererilor privind anularea înregistrării mărcii și a cererilor de decădere a titularilor  din drepturile conferite de marcă în acord cu prevederile legislației europene. Procedură trebuie să fie operațională începând cu data de 14 ianuarie 2023.