NOU ORDIN MADR pentru crescătorii de animale!

5

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat, vineri, în dezbatere publică un nou act normativ ce îi vizează pe crescătorii de animale.

Mai exact, noul ordin MADR stabilește că normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 31 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

„1. După articolul 101, se introduc trei noi articole, art.102, 103 și 104, cu următorul cuprins:

Art. 102. În cazul în care, în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data recepției de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, beneficiarul solicită modificări tehnice sau de amplasament față de soluțiile prezentate în studiul de fezabilitate elaborat în vederea aprobării cererii de finanțare,modificări care nu afectează funcționalitatea investiției și criteriile de eligibilitate pentru care proiectul a fost contractat, acesta depune la DAJ o notificare prin care prezintă necesitatea acestei schimbări și descrierea soluției tehnice nou adoptate, însoțită de noul deviz estimativ al proiectului care cuprinde și modificările menționate anterior, cu condiția încadrării în valoarea totală a sprijinului aprobat prin contractul de finanțare. DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza și aproba/respinge solicitarea. În situația în care modificările propuse determină modificarea/înlocuirea documentelor prezentate în etapele anterioare semnării contractului, acestea se transmit către DAJ împreună cu notificarea.

Art. 103. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului proiectului, prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului și dacă nu modifică valoarea totală eligibilă, cu condiția respectării condițiilor din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din prezentele norme metodologice. Beneficiarul depune la DAJ o notificare prin care prezintă necesitatea acestei modificări, iar DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza și aproba/respinge solicitarea.

Art. 104.(1) În cazul unei investiții colective, așa cum este definită la art.1 lit.r), schimbarea acționariatului entității care realizează investiția colectivă în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data recepției de închidere a Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, se poate face cu condiția ca noul/noii acționari să îndeplinească condițiile prevăzute la alin.(1) lit.a), alin.(11), precum și alin.(3) lit.b) și c) ale art.4 din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art.4 din prezentele norme metodologice.

(2) Pentru situația prevăzută la alin.(1), data înregistrării în Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie a noului acționar este data la care acesta intră în acționariatul entității care realizează investiția colectivă. Înainte ca noul acționar să intre în acționariatul entității care realizează investiția colectivă, acesta depune la DAJ documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(1) și solicită acordul pentru schimbarea acționariatului. DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza și aproba/reespinge solicitarea.

(3) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la obținerea acordului prevăzut la alin.(2), noul acționar depune la DAJ documentul care atestă data la care acesta a intrat în acționariatul entității care realizează investiția colectivă, respectiv actul modificator al actului constitutiv al entității care realizează investiția colectivă, însoțit de certificatul constatator emis de ONRC.”

De asemenea, noul Ordin MADR pus în dezbatere publică vineri stabilește că normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.463/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 23 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

„1. După articolul 81, se introduc trei noi articole, art.82, 83 și 84, cu următorul cuprins:

Art. 82. În cazul în care, în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data recepției de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, beneficiarul solicită modificări tehnice sau de amplasament față de soluțiile prezentate în studiul de fezabilitate elaborat în vederea aprobării cererii de finanțare, modificări care nu afectează funcționalitatea investiției și criteriile de eligibilitate pentru care proiectul a fost contractat, acesta depune la DAJ o notificare prin care prezintă necesitatea acestei schimbări și descrierea soluției tehnice nou adoptate, însoțită de noul deviz estimativ al proiectului care cuprinde și modificările menționate anterior, cu condiția încadrării în valoarea totală a sprijinului aprobat prin contractul de finanțare. DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza și aproba/respinge solicitarea. În situația în care modificările propuse determină modificarea/înlocuirea documentelor prezentate în etapele anterioare semnării contractului, acestea se transmit către DAJ împreună cu notificarea.

Art. 83. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului proiectului, prin transferuri între liniile din cadrul aceluiași capitol bugetar de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului și dacă nu modifică valoarea totală eligibilă, cu condiția respectării condițiilor din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din prezentele norme metodologice. Beneficiarul depune la DAJ o notificare prin care prezintă necesitatea acestei modificări, iar DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza șI aproba/respinge solicitarea.

Art. 84.(1) În cazul unei investiții colective, așa cum este definită la art.1 lit.i), schimbarea acționariatului entității care realizează investiția colectivă în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data recepției de închidere a Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate face cu condiția ca noul/noii acționari să îndeplinească condițiile prevăzute la alin.(1) lit.a), alin.(11), alin.(2) și alin.(4) ale art.4 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru situația prevăzută la alin.(1), data înregistrării în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol a noului acționar este data la care acesta intră în acționariatul entității care realizează investiția colectivă. Înainte ca noul acționar să intre în acționariatul entității care realizează investiția colectivă, acesta depune la DAJ documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin.(1) și solicită acordul pentru schimbarea acționariatului. DAJ are la dispoziție un termen de maxim 10 zile lucrătoare pentru a analiza și aproba/respinge solicitarea.

(3) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la obținerea acordului prevăzut la alin.(2), noul acționar depune la DAJ documentul care atestă data la care acesta a intrat în acționariatul entității care realizează investiția colectivă, respectiv actul modificator al actului constitutiv al entității care realizează investiția colectivă, însoțit de certificatul constatator emis de ONRC.”

Noul Ordin MADR poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea „Transparență decizională”.