Recomandări: Cum divizăm corect terenul în solarii

3

Pentru a obține recolte bogate și sănătoase de legume, este crucial să avem un teren bine pregătit pentru cultivare. Acesta trebuie să fie ușor, permeabil pentru apă și aer, bine luminat și să beneficieze de sisteme adecvate de irigare.

Organizarea terenului în sole presupune divizarea acestuia într-un număr 6 – 8 parcele de cultură cât mai egale, sistematizate în asolamente legumicole de tot atâţia ani pentru a facilita revenirea culturilor din aceeași familie botanică sau grupă tehnologică după minimum 2 ani, cu cât mai târziu – cu atât mai bine, dar se lasă şi o parcelă separat, în afara asolamentului, care să cuprindă culturile perene (hrean, leuștean etc), după modelul următor: 

Sola nr.  – 6

Alee

Sola nr. – 1

Sola nr. – 5

Sola nr. – 2

Sola nr. – 4

Sola nr. – 3

 

Sau

Alee

Sola nr. – 1

Sola nr. -2

Sola nr. -3

Sola nr. -4

Sola nr. -5

Sola nr. -6

 

Sau

Sola nr. -8

Alee

Sola nr. -1

Sola nr. -7

Sola nr. -2

Sola nr. -6

Sola nr. -3

Sola nr. -5

Sola nr. -4

 

Sau

Alee

Sola nr. – 1

Sola nr. – 2

Sola nr. – 3

Sola nr. – 4

Sola nr. – 5

Sola nr. – 6

Sola nr. – 7

Sola nr. – 8

 

Parcelele din asolament trebuie să fie cât mai egale, indiferent de dimensiune, spre a evita sincope în producția de legume și odată trasate, organizate, nu se mai modifică, iar succesiunea culturilor se respectă întocmai.

Aleile trebuie să aibă lăţimea de 0,5 – 1 m şi să fie înierbate pentru a facilita accesul în grădină pe orice vreme, iar parcelele  se pichetează pentru a putea respecta întocmai dimensiunea lor și amplasarea culturilor.

Material realizat cu ajutorul ing. Ion Velici