Subvențiile APIA, plafonate pentru persoanele fizice – Propunerea unei asociații pentru MADR

3

La începutul săptămânii viitoare, luni și marți, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vor avea loc consultări între oficialii MADR și reprezentanții asociațiilor de fermieri. Astfel, în pregătirea întâlnirilor, reprezentanții fermierilor își redactează listele de revendicări care for fi discutate cu ministrul agriculturii.

Pe listele formulate de asociații se regăsesc multe dintre revendicările fermierilor care au ieșit la proteste pe parcursul ultimelor zile, dar și alte măsuri.

Astfel, lista de revendicări propusă de Uniunea de ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), care urmează să fie discutată în cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), conține 14 puncte, printre care se numără următoarele: măsuri de finanțare/creditare, urgentarea plății integrale a subvențiilor APIA, continuarea derogărilor la GAEC 6, 7 și 8, modificarea Ordonanței privind circulația pe drumurile publice, măsuri pentru concurența loială în piață, îmbunătățirea aspectelor legislative și metodologice privind declararea și înregistrarea calamităților.

Pe lângă aceste revendicări, regăsite și între cele ale protestatarilor, UNCSV se duce la MADR și cu alte propuneri:

 • Interzicerea amplasării parcurilor fotovoltaice pe terenurile agricole arabile fertile (categoria de bonitate I-V), productive din amenajările de irigații existente sau prevăzute în PNI, implicit dacă prin rapoarte/cartări care declasifică clasele de fertilitate, se schimbă categoria de folosință etc.;
 • Urgentarea convergenței externe a subvențiilor acordate prin PAC la 100% până în 2028 și luarea tuturor măsurilor posibile pentru a avea un buget PAC post 2027 de minimum 1% din PIB-ul UE, iar dacă se pune problema integrării Ucrainei în UE, atunci este nevoie de 1,4% din PIB-ul UE, pentru a putea avea alimente de calitate la prețuri accesibile pentru consumatori;

 • România și UE să se opună aderării Ucrainei la UE până nu îndeplinește în integralitate condițiile pe toate sectoarele/capitolele sau să își asume dispariția politicii agricole comune și impactul economic asupra producătorilor/ cooperativelor agricole din România și statele noi;

 • Legislație pentru perdele de protecție agroforestiere, pentru dezvoltarea soiurilor și hibrizilor toleranți la schimbările climatice, boli și dăunători, pentru implementarea și operaționalizare Sistemului Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor în Agricultură;
 • Îmbunătățirea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și legislației pentru bonitarea habitatelor naturale din Europa pentru determinarea efectivelor animalelor sălbatice optime și asigurarea densității pe suprafață corespunzătoare pentru animalele carnivore/omnivore mari (Urs, Lup, Șacal, Mistreț etc.);
 • Acordarea subvențiilor aferente exploatării terenurilor agricole care au de încasat mai mult de 5000 euro, doar prin intermediul persoanelor juridice, sau acordarea de subvenții aferente exploatării terenurile agricole doar pentru persoanele fizice care sunt membre în forme de asociative cu rol economic;

În ceea ce privește discuțiile purtate astăzi de ministrul agriculturii, Florin Barbu, cu reprezentanții fermierilor protestatari, au fost stabilite 7 puncte asupra cărora autoritățile și fermierii s-au pus de acord. Totuși, niciunul dintre ele nu reprezintă vreo noutate, întrucât măsurile respective fuseseră deja anunțate înaintea întâlnirii:

 1. Echivalarea categoriei de permis B cu TR și a celei B1 cu TR1. Înmatricularea utilajelor se va realiza numai prin supunerea înregistrării acestora la primărie, fără obligativitatea CIV și respectiv a ITP-ului, cu exonerarea aplicării dispozițiilor în materie în anul 2024, concomitent cu modificarea corespunzătoare a proiectului de lege aflat în dezbatere în Senatul României;
 2. Ordonanța de urgență privind amânarea ratelor se află în avizare la Consiliul Concurenței;
 3. Măsura compensării în cuantum de 100 Euro/ha pentru culturile din toamna anului 2022. Măsura acordării a 100 Euro/UVM pentru vaca de carne, porc și pasăre;
 4. Discuțiile privind sistemul zootehnic vor avea loc în data de luni, 15 ianuarie 2024, și în prezența reprezentanților sectorului zootehnic;
 5. În ce privește condiționalitățile GAEC 7 și GAEC 8, amendamentul este trecut prin vot, la propunerea României, în Consiliul de Miniștri, de către 15 state, și a fost trimis către Comisie pentru a aproba derogarea;
 6. A fost creat fondul de risc din care s-a reținut un cuantum de 3%, ceea ce reprezintă suma de 100 milioane Euro, după cum urmează: 40 milioane Euro din subvenții, 30 milioane Euro de la UE, 30 milioane Euro de la bugetul național. Până la data de 31 ianuarie a.c. se așteaptă procesele verbale de calamități aferente anului 2023, și va fi elaborat actul normativ pentru plata despăgubirilor fermierilor afectați de secetă.
 7. Completarea regulamentelor de organizare și funcționare a agențiilor/subordonatelor MADR, urmare a reorganizării, precum și întărirea codurilor de etică aplicabile, conform legii.