Un NOU AJUTOR DE MINIMIS pentru fermieri, pe masa Guvernului: 200 euro/ha!

6

O nouă schemă de ajutor de minimis pentru fermieri pregătită de MInisterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se află acum pe masa Guvernului.

Este vorba despre un ajutor de minimis de 200 euro/ha care se acordă în cadrul Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2024.

Potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică pe site-ul MADR, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2024, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum, iar pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de noul act normativ;

b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă indicator/exploataţie, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de cartof de consum, anul …, beneficiar numărul…, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană/a Municipiului Bucureşti”, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;

c) să transmită la DAJ o notificare scrisă privind identificarea şi evaluarea producţiei;

d) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha;

e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;

f) să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. d), prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare.

De asemenea, actul normativ prevede că pentru a putea beneficia de noul ajutor de minimis, valorificarea producţiei prevăzute la lit. d) trenuie să se facă până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului de cerere, dovada făcându-se printr-o copie a rapoartelor fiscale de închidere zilnică /bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii de maximum 200 euro/ha care se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9735 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2023 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 3 din 29 septembrie 2023.

Actul normativ prevede că valoarea sprijinului financiar se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivate, însă se va ține cont de faptul că „valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, şi în cele două exerciţii financiare precedente”.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de noul act normativ sunt în sumă de 11.483.880 lei, reprezentând echivalentul a maximum 2.309.010 euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Pentru mai multe detalii legate de beneficiari, criteria de eligibilitate, termene, formulare și documente necesare puteți consulta proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum” în anul 2024 pus în dezbatre publică pe site-ul MDAR la secțiunea Transparență decizională.