Finanțare de 70.000 EURO pentru tinerii fermieri – Criteriile de selecție anunțate de AFIR

13

Varianta consultativă a ghidului solicitantului pentru intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, a fost publicat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Ghidul prezintă, printre altele, criteriile de selecție care vor fi luate în considerare la punctarea proiectelor. Astfel, tinerii fermieri care vor să aibă șanse mai mari să prindă finanțare trebuie să îndeplinească un număr cât mai mare de criterii.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm principiile și criteriile de selecție pentru instalarea tinerilor fermieri în 2023, împreună cu punctajele aferente.

 1. Principiul nivelului de calificare – maximum 25 de puncte.
  1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă
   vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 25 puncte;
  2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă
   vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) – 18 puncte;
  3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională – 17 puncte;
 2. Principiul instalării tinerilor fermieri în Zona Montană – maximum 20 de puncte.
  1. Exploatația este localizată în proporţie de cel puţin 50% în Zona Montană – 20 puncte;
 3. Principiul comasării prin preluarea de exploatații – maximum 25 de puncte.
  1. Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani – 15 puncte;
  2. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) – 10 puncte;
  3. Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole – 7 puncte;
  4. Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă – 4 puncte
 4. Principiul deținerii în proprietate a exploatației – maximum 5 puncte.
  1. Solicitantul deţine în proprietate cel puțin o parte din suprafeţele de teren aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale în cazul exploataţiilor zootehnice – 5 puncte;
 5. Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale – maximum 25 de puncte;
  1. Agricultură ecologică – 15 puncte;
  2. Combaterea biologică a dăunătorilor/polenizare biologică – 10 puncte;
  3. Agricultură de precizie, inclusiv sisteme automatizate pentru optimizare a fluxului de productie (minim 5% din valoarea sprijinului) – 10 puncte;
  4. Economia circulară/ utilizare de energie din surse regenerabile/ kit de irigare prin picurare independent energetic (minim 5 % din valoarea sprijinului) – 15 puncte;