Klaus Iohannis întoarce cormoranii lui Daea în Parlament!

3

Nici nu a părăsit bine fotoliul de ministru, că realizările lui Petre Daea de la Ministerul Agriculturii, printre care și cea referitoare la „prietenii săi”, cormoranii, încep să pălească.

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vânătoare a cormoranului mare este extinsă de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informează AGERPRES.

„Apreciem că extinderea intervalului de vânare a cormoranului mare pe tot parcursul anului, deci inclusiv în perioada de reproducere, este susceptibilă de a afecta această specie prin vulnerabilizarea puilor, precum şi alte specii de păsări. Cormoranul mare trăieşte/cuibăreşte în strânsă legătură cu alte specii de păsări, unele dintre ele cu regim special de protecţie conform Directivei 2009/147/CE. Vânarea cormoranilor mari în timpul sezonului de cuibărit poate afecta negativ aceste păsări şi, în mod special, pelicanul creţ sau cormoranul mic. În ceea ce priveşte cormoranul mic, există în procesul de vânătoare un risc crescut de confundare cu cormoranul mare”, spune preşedintele Iohannis în cererea de reexaminare a actului normativ care vizează modificarea anexei nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 și care i-a fost transmis spre promulgare pe data de 6 iunie,

Președintele menţionează în cererea de reexminare că, prin Legea 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, specia Phalacrocorax carbo sinensis (cormoranul mare) a fost introdusă în Anexa nr. 1 la litera B „Păsări” din Legea 407/2006, cu o perioadă de vânătoare stabilită în intervalul 1 septembrie – 28 februarie. Ulterior, prin Legea 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, Anexa nr. 1 a fost modificată, păstrându-se perioada de vânare pentru această specie, dar s-a introdus o nouă rubrică care, pentru specia Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis) a stabilit o cotă 0.

Potrivit șefului statului, la nivel european, Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, Directiva „Păsări”, se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre în care este aplicabil tratatul, inclusiv la această specie (cormoranul mare), şi reglementează protejarea, gestionarea şi controlul asupra acestor specii, stabililind normele pentru exploatarea acestora.