PROIECTAREA, IMPLEMENTAREA ȘI MANAGEMENTUL LIVEZILOR MODERNE DE ALUN

7

ICDP Pitești-Mărăcineni în colaborare cu HCo Ferrero și Corylus Est au plăcerea de a Vă invita în data de 24 noiembrie 2023 la atelierul tehnic organizat în incinta institutului de cercetare.

Scopul atelierului este de a pune la dispoziția tuturor persoanelor de interes toate tehnice de bază necesare proiectării și implementării corecte a plantațiilor de alun, în contextul
lansării măsurii PNDR DR-15.

Astfel, în baza unei dezbateri deschise, atelierul va aborda următoarele subiecte de interes:
PROIECTAREA, IMPLEMENTAREA ȘI MANAGEMENTUL LIVEZILOR, MODERNE DE ALUN, ORIENTĂRI GENERALE.

Elaborarea propunerilor de proiecte pentru PNDR, măsura DR-15 (prescripții administrative, descriere tehnică, buget calculat și calendar de implementare al lucrărilor etc.)

MANAGEMENTUL LIVEZII
Criterii de management eficient, care să asigure o bună creștere și dezvoltare a plantelor în primii ani de la plantare (combaterea buruienilor, înlocuire goluri, tratamente fitosanitare, lucrări de tăieri, fertilizare etc.).

SISTEME DE IRIGAȚII
Proiectarea și implementarea unui sistem adecvat de irigare și fertilizare în livadă — de la opțiune la nevoie generală.

MECANIZAREA LUCRĂRILOR
Aspecte tehnice ale utilajelor tipice într-o livadă modernă de aluni.

EVALUAREA TERENULUI
Pretabilitatea terenului și importanța acestuia în succesul culturii de alun.

PLANTE DE PEPINIERĂ
Aspecte calitative, varietale, și posibile canale de achiziție pentru asigurarea unor plante de calitate. 

Agenda evenimentului cuprinde prezentări privind modalități de accesare a
fondurilor în vederea dezvoltării unor livezi moderne de alun (material de plantare fructifer,
sortiment, pregătire teren, irigare și fertilizare, mecanizare și managementul livezii).
Participanții la acest eveniment sunt cercetători, profesori, fermieri, firme de
proiectare / consultanță, firme de pesticide și îngrășăminte, firme de irigații, precum și
reprezentanți ai autorităților competente din domeniu (ASAS, MADR, AFIR, universități,
stațiuni de cercetare).

LOCUL:

INSTITUTUL PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN POMICULTURĂ PITEȘTI—MĂRĂCINENI
Strada Mărului nr. 402, Mărăcineni 117450, Romania