Subvenția APIA de 338 EURO/cap de vacă – Noile condiții pentru plată

6

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a modificat unele reguli pentru acordarea subvențiilor de anul acesta, în conformitate cu angajamentele stabilite în Planul Strategic PAC 2023-2027. Printre aceste modificări se numără și câteva care au legătură cu acordarea sprijinului cuplat pentru vaca de lapte, subvenție care, din calculele MADR, ar urma să fie de aproximativ 338 de euro/cap de vacă începând de anul acesta.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al Ordinului ministrului agriculturii nr. 196/2023, referitor la sprijinul cuplat pentru vaca de lapte.

La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023”, partea IV „Intervenţii/Măsuri de sprijin:” punctul 57 B „Plăţi directe cuplate”, câmpul 57 B.7.19 PD-21 VL – sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte se modifică şi va avea următorul cuprins:

Adeverinţa eliberată în format electronic de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte pentru care se solicită PD-21 VL, în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Documentele privind valorificarea laptelui

 1. În cazul valorificării laptelui către prim-cumpărător în perioada 16.05.2022-31.05.2023:
  • APIA a pus la dispoziţie informaţiile existente în Registrul prim-cumpărătorilor referitoare la laptele achiziţionat din exploataţia solicitată ANTZ 7 de fermier; sau
  • fermierul a prezentat:
   • copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data solicitării, însoţită de copii de pe facturi/documente contabile din care rezultă că producătorul a valorificat lapte (în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF), sau copie de pe atestatul de producător şi copie de pe facturi fiscale/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că producătorul a valorificat lapte (în cazul producătorului persoană fizică PF); sau
   • dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că producătorul a valorificat lapte, în baza contractului încheiat.
 2. În cazul altor tipuri de valorificare în perioada 16.05.2022-31.05.2023:
  • în cazul producătorului persoană fizică PF: copie de pe factura fiscală/copie de pe filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă că producătorul a valorificat lapte, însoţită de copie de pe atestatul de producător; sau

  • în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/copie de pe facturi/documente contabile, din care rezultă că fermierul a valorificat lapte; sau
  • n cazul producătorului care a valorificat lapte prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare: copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documente fiscale de încasare sau copie de pe factura fiscală/document contabil/copie de pe fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copie de pe atestatul de producător şi de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte că producătorul a valorificat lapte;
  • în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii: copie de pe avizele de însoţire a mărfii, care atestă livrarea, şi copie de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau document contabil, din care să rezulte că producătorul a livrat şi recepţionat lapte în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC, din care să reiasă obiectul de activitate, respective procesare lapte.

La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023”, partea V.4.4. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC – Sprijin Cuplat pentru Venit în sectorul zootehnic (SCVZ) PD-21 – Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte (PD-21 VL), la punctul 1.1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) în cazul valorificării laptelui prin prim-cumpărători în perioada 16.05.2022-31.05.2023, solicitantul are încheiat cel puţin un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii de plată, cu un prim-cumpărător recunoscut de APIA şi, în funcţie de forma de organizare, va prezenta:

  • contractul cu prim-cumpărătorul, care este însoţit de:
   • copii de pe factură/document contabil care atestă valorificarea laptelui (în cazul PJ/PFA/II/IF);
   • copie de pe factura fiscală/fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copie de pe atestatul de producător (în cazul producătorilor persoane fizice); sau
  • dovada emisă de prim-cumpărător care atestă că producătorul a valorificat lapte, în baza contractului încheiat; în cazul valorificării laptelui, în perioada 16.05.2022 – 31.05.2023, prin unitate proprie de procesare: deţine cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi cel puţin o notă de intrare-recepţie sau document contabil din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte; în cazul valorificării laptelui către consumatorul final, în perioada 16.05.2022-31.05.2023:
   • prin automate de lapte, în funcţie de forma de organizare:
    • copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe documentul fiscal de încasare sau copie de pe factura fiscală/document contabil/copie de pe fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copii de pe atestatul de producător şi de pe documentul sanitar-veterinar pentru valorificare, din care să rezulte că producătorul a valorificat lapte;
   • fără automate de lapte:
    • fermierul deţine atestatul de producător şi copie de pe factura fiscală/fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol (în cazul producătorului persoană fizică) din care rezultă valorificarea laptelui;
    • copii de pe raport fiscal de închidere zilnică/factură/document contabil pentru producătorul PJ/PFA/II/IF din care rezultă valorificarea laptelui.

La anexa nr. 1 „Cerere de plată 2023”, partea V.4.4. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII PENTRU INTERVENŢII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC – Sprijin Cuplat pentru Venit în sectorul zootehnic (SCVZ) PD-21 – Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte (PD-21 VL), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

3. Mă angajez:

  • să pun la dispoziţia APIA în orice moment documentele suplimentare solicitate;
  • să comunic în scris APIA, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a datelor declarate în cerere şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii [conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1.571/2022, cu modificările şi completările ulterioare];
  • dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care sunt în măsură să trimit respectiva notificare şi să furnizez dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor de forţă majoră [conform art. 35 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 1.571/2022, cu modificările şi completările ulterioare];
  • să prezint documentele conform actelor normative în vigoare privind apariţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale;
  • să permit accesul în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului;
  • să respect normele privind condiţionalitatea prevăzute la art. 12 şi în anexa nr. III din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021, pe întreaga exploataţie.