Fonduri europene: Cum poți obține 200.000 EURO/fermă, finanțare 100% nerambursabilă

47

Fermierii care vor să acceseze fonduri europene în perioada 2023-2027 au la dispoziție o gamă variată de linii de finanțare, prin noul Plan Național Strategic (PNS). Una dintre acestea, denumită ”DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă”, vine cu o finanțare de maximum 200.000 euro/proiect, fără aport financiar din partea beneficiarului.

Potrivit Ministerului Agriculturii, intervenția DR-19 se referă la investițiile neproductive realizate la nivelul fermelor în vederea creării de perdele naturale de protecție pentru culturile din fermă, cu scopul de a le proteja împotriva factorilor climatici, de a crește gradul de reziliență al fermelor în condițiile schimbărilor climatice, de a crește biodiversitatea, de a crește suprafața cu elemente de peisaj.

Beneficiarii eligibili sunt toți fermierii, cu excepția persoanelor fizice, iar condițiile de eligibilitate generale sunt următoarele:

  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 € SO;
  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
  • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat de un organism autorizat;
  • Investiția va viza în mod obligatoriu toate fazele tehnologice de dezvoltare a perdelei de protecție.

În ceea ce privește înființarea efectivă a perdelelor, alegerea speciilor pe tipuri de zone, în funcție de sol și cultura protejată, alegerea structurii optime amplasarea perdelelor în funcție de relief, alegerea sortimentului de arbori și arbuști pentru o eficiență optimă a perdelelor de protecție etc. se vor realiza de către fermieri pe baza Ghidului de recomandări aferent Studiului privind stabilirea costurilor standard pentru înființarea perdelelor naturale de protecție la nivelul fermelor ce va fi pus la dispoziție în cadrul de implementare. 

Sprijinul din fonduri europene se acordă sub formă de grant, în valoare de maximum 200.000 euro, iar intensitatea lui va fi raportată la costurile eligibile per proiect și poate acoperi maximum 100% din costurile eligibile.

ATENȚIE: Achiziția de utilaje cu fonduri europene obținute prin intermediul acestei linii de finanțare nu este permisă.

De asemenea, nu sunt eligibile următoarele categorii de terenuri:

  • terenuri care fac obiectul unor litigii,
  • terenuri menționate la momentul depunerii aplicației în programe sau planuri naționale sau locale, de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
  • pajiști naturale permanente, cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare a solului, și anume: eroziune de suprafață foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenți), alunecări active, prăbușiri, surpări și scurgeri noroioase, prezența aglomerărilor de pietriș, bolovăniş, grohotiş, stâncării și depozite de aluviuni torențiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezența nisipurilor mobile).