Agricultura românească, de 3 ori mai neproductivă decât media UE

565

Agricultură este o ramură esenţială a economiei naţionale. Cu toate acestea, productivitatea medie în agricultură românească este de trei ori mai mică decât ceaînregistrată la nivelul Uniunii Europene, potrivit unui raport internaţional. În schimb, ponderea investiţiilor în active fixe şi terenuri este de două ori mai mare decâtmedia înregistrată pe plan regional.

Productivitatea agriculturii româneşti este de trei ori mai mică decât media europeană. Este statistică îngrijorătoare evidenţiată în ultimul raport al celor de la Coface. Practic, acest studiu relevă valoarea adăugată brută raportată la numărul de ore lucrate anual. Din acest punct de vedere, dinamică investiţiilor foarte ridicată înRomânia este justificată de necesitatea retehnologizării şi de eficientizarea acestui sector. În ciuda acestui fapt, rezultatele obţinute – profituri în scădere, precum şimodalitatea nesustenabilă de finanţare a acestor investiţii, generează presiuni majore asupra lichidităţilor acestor companii, amplificând riscul de insolvenţă. Firmeleromâneşti au înregistrat (în 2014 n.r.) cel mai ridicat nivel al investiţiilor în active fixe şi în terenuri, ponderea acestora în totalul activelor fixe fiind de 23%, dedouă ori mai mare decât media înregistrată pe plan regional.

Conform datelor financiare disponibile pentru anul 2014, toate companiile care activează în sectorul cultivării cerealelor, a plantelor leguminoase şi a plantelorproducătoare de seminţe oleaginoase înregistrează venituri în creştere semnificativă, dar care nu se regăsesc în profituri mai mari. Potrivit raportului, investiţiile înretehnologizare sunt necesare, în condiţiile în care România înregistrează o productivitate de trei ori mai mică faţă de media înregistrată în UE pentru acest sector.

Deşi ritmul de tehnologizare a activelor a depăşit de peste două ori dinamică uzurii acestora pentru al treilea an consecutiv, impactul nu este vizibil din perspectivaperformanţei economice. Companiile din sectorul analizat au făcut apel din ce în ce mai mult la creditul furnizor, durata medie de plata crescând până la 269 de zile, întimp ce creanţele sunt colectate la 153 de zile. Conform situaţiilor financiare publicate de Ministerul Finanţelor, firmele care au domeniul principal de activitate ‘Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase’ au generat în 2014 o cifra de afaceri totală de 19,06 miliarde lei, în creştere cu 24% comparativ cu anul anterior”, informează raportul Coface.

Aproximativ 40% din avansul veniturilor este generat de companiile nou înregistrate pe parcursul anului 2014, iar 50% din creştere este raportată de companiile cu cifra de afaceri de peste 1 milion de euro. Astfel, doar 2% dintre companiile care activează în acest sector au raportat, la nivelul anului trecut, venituri în scădere. (www.fabricadelapte.ro)