AMENAJAMENTELE PASTORALE DEVIN OBLIGATORII DIN 2019

654

Reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj au fost convocați ieri de prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, la sediul Instituției Prefectului, pentru o ședință de lucru. Întâlnirea a vizat în special problemele legate de întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale. La discuţii au participat reprezentanţii crescătorilor de animale din judeţul Gorj. Este vorba de fermieri din zona submontană şi montană a judeţului, care au fost informaţi în legătură cu modul în care trebuie să respecte legislaţia de mediu în ceea ce priveşte amenajamentele pastorale.

Aplicarea amenajamentului pastoral drept obligaţie pentru a încasa subvenţia APIA pe pajişte a fost amânată, prin lege, până în 2019.

Iniţial termenul limită era anul acesta dar deoarece foarte puţin proiecte de amenajamemente pastorale au fost depuse s-a decis amânarea termenului. Astfel, din 26 ianuarie 2018 este în vigoare Legea 44/2018 pentru modificarea şi completarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor.

Potrivit noii legi, în vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. (Art. 12).

Noul act normativ obligă consiliile locale să aprobe amenajamentele pastorale pentru toate pajiştile permanente din unitatea administrativ-teritorială, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor agricole judeţene sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale silvice şi de vânătoare. Specialiştii cu atribuţii pentru întocmirea amenajamentelor pastorale se vor constitui în grup de lucru prin ordin al prefectului. Membrii grupului de lucru vor fi stabiliţi prin decizie a şefului direcţiei agricole şi a primarului.