COMANDAMETELE DE URGENTA AJUTA DAR PREVENTIA ESTE IN RESPONSABILITATEA FIECARUI GOSPODAR

350

În condiţiile avertizărilor de producere de fenomene meteorologice extreme (ploi torenţiale, furtuni, căderi de grindină) care pot provoca şi inundaţii, în diferite zone, fenomene care pot afecta sănătatea animalelor, prin declanşarea de afecţiuni specifice intemperiilor sau boli transmisibile, medicii veterinari avertizează crescătorii de animale, precum şi autorităţile locale cu privire la obligaţia de implementa măsuri de profilaxie generală, de profilaxie specifică şi de ecarisare a teritoriului pentru prevenirea şi limitarea posibilelor îmbolnăviri la animale, sau boli cu transmisibilitate de la animale la oameni.

Astfel, în domeniul protejarii sănătăţii, protecţiei şi bunăstării animalelor sunt recomandate: monitorizarea exploataţiilor comerciale şi a exploataţiilor nonprofesionale din gospodăriile populaţiei care dețin animale şi păsări, verificându-se starea clinică de sănătate, efectuarea acţiunilor sanitare veterinare obligatorii prevăzute pentru această perioadă, sau acţiuni de necesitate (acţiuni de supraveghere prin afluirea de probe pentru examene de laborator, vaccinări imunoprofilactice, în special vaccinarea contra antraxului, examinarea sortimentelor de furaje şi a apei potabile), verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică; (în special la fermele cu porci şi păsări), asigurarea unor locuri şi spaţii prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale şi mutarea acestora din gospodăriile afectate de inundaţii în zone sigure, unde să fie asigurate condiţii de adăpostire, hrană, adăpare şi îngrijire.
De asemenea, dr. Ioan Penţea, secretarul Colegiului Medicilor Veterinari – filiala Sibiu, recomandă ca circulaţia animalelor în judeţ şi în afara lui să se facă numai dacă este strict necesar şi numai cu aprobarea şi sub supravegherea serviciilor veterinare locale sau judeţene, după caz.
Administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate, iar deţinătorul de animale şi păsări are obligaţia să anunţe urgent medicul veterinar din localitatea respectivă orice modificare a stării de sănătate a animalelor precum şi modificări comportamentale.
În plus, sunt recomandate verificarea stocurilor de produse alimentare de origine animală şi de apă potabilă, existente în unităţiile de profil, sau la sursă în cazul apei, sub aspectul calităţii şi salubrităţii şi stabilirea unor măsuri corective, după caz, precum şi asigurarea stocurilor de materiale sanitare, medicamente, produse biologice şi dezinfectante pentru situaţii de urgenţă.
În domeniul protecţiei mediului se recomandă: coordonarea activităţii, prin implicarea autorităţiilor locale și a fermierilor pentru colectarea cadavrelor şi dirijarea lor la unitatea de distrugere, sau incinerare; curăţirea şi dezinfecţia zonelor de unde s-a retras apa şi au fost colectate cadavre de animale; verificarea condiţiilor de manipulare, colectare, păstrare şi transport a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; colaborarea cu instituţiile judeţene Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, I.S.U, C.P.C. D.S.P, I.P.J. D.S. I.J.J şi cu asociaţiile crescătorilor de animale şi asociaţii pe produse.
“Situaţiile deosebite pot fi comunicate la unităţile sanitar – veterinare sau la comandamentele locale, constituite, pentru a se putea interveni operativ şi eficient cu personal de specialitate”, spune dr. Ioan Penţea.