Home Fonduri europene Cum se pot obtine bani europeni pentru pensiuni turistice

Cum se pot obtine bani europeni pentru pensiuni turistice

1,346 views

Finantari nerambursabile de pana la 200.000 de euro pentru cei care doresc sa-si deschida o pensiune in mediul rural.

In acest an exista cinci programe prin care se pot obtine bani europeni pentru dezvoltarea turismului la sate. Programele de finanțare aflate în derulare în prezent, dar și cele anunțate pentru perioada următoare, permit înființarea unor pensiuni turistice sau agroturistice.

Conform Ordinului Autorității Naționale pentru Turism, prin pensiune se intelege o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei.

Cei care doresc sa construiasca o pensiune agroturistica trebuie sa tina cont de faptul ca aceasta este descrisa de catre ANT ca fiind o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziția celor interesați două tipuri de finanțări nerambursabile pentru înființarea unor pensiuni agro-turistice. Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4. Nu au fost anunțate termene pentru lansarea acestor măsuri de finanțare, termenul așteptat fiind în prima jumătate a anului.

Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanții pot solicita o finanțare de 70.000 de euro pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice, cu respectarea următoarelor condiții:

 • solicitantul de sprijin financiar trebuie să fie organizat cel puțin ca persoană fizică autorizată, fiind acceptate inclusiv întreprinderile înființate în anul depunerii cererilor de finanțare;
 • fiind o măsură de finanțare destinată spațiului rural, agricultorii sunt încurajați să îți diversifice activitatea desfășurată, astfel că ei vor primi un punctaj superior;
 • sunt sprijinite investițiile în acele comune în care există un potențial turistic ridicat, conform unui tabel disponibil pe site-ul www.afir.info
 • în cadrul acestei măsuri, nu se acordă sprijin nerambursabil acelor solicitanți care deja desfășoară această activitate. Sunt acceptate la finanțare doar activitățile noi, pe care solicitantul nu le-a mai desfășurat în trecut;
 • orice cheltuială pe care solicitantul o consideră necesară proiectului său este eligibilă. Astfel, ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru: realizarea clădirii, dotarea cu mobilier și echipamente, plata salariilor și a contribuțiilor sociale, participarea la târguri de profil, realizarea unui site de prezentare, achiziția de mărfuri și materii prime, etc;
 • cheltuielile făcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile;
 • doar 10% din buget poate fi folosit pentru achiziția de teren, în cazul în care este necesară o extindere viitoare a activității;

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi primit astfel:

 • antreprenorul își stabilește în planul de afaceri între două și cinci obiective specifice a căror îndeplinire se va verifica la sfârșitul periodei de implementare;
 • la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul primește o primă tranșă de 70% din ajutorul total, respectiv 49.000 de euro;
 • folosind tranșa încasată, beneficiarul are la dispoziție nouă luni pentru demararea proiectului și cel mult cinci ani pentru finalizarea sa;
 • proiectul trebuie să genereze, până la momentul solicitării tranșei a doua, venituri de cel puțin 30% din valoarea avansului încasat, respectiv cel puțin 14.700 de euro;
 • la momentul solicitării celei de-a doua tranșe trebuie să fie îndeplinite toate obligațiile asumante de către beneficiar prin planul de afaceri și contractul de finanțare.
 • tranșa a doua, în sumă de 21.000 de euro, se va acorda doar în situația în care toate obligațiile au fost respectate, iar societatea a obținut venituri în cuantumul asumat;
 • neîndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri va determina reducerea ajutorului nerambursabil procentual cu gradul de neîndeplinire al obligațiilor asumate, sau în întregime pentru neîndeplinirea cifrei de afaceri.

In cazul în care valoarea de 70.000 de euro este insuficientă pentru înființarea unei pensiuni agro-turistice, PNDR oferă solicitanților interesați posibilitatea de a aplica pentru o finanțare de până la 200.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.4.
În acest caz, finanțarea nu este 100% nerambursabilă, astfel că solicitantul va fi obligat să asigure 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar și toate cheltuielile neeligibile.

Spre deosebire de măsura 6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice cheltuială în valoarea eligibilă, ci doar acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul solicitantului, precum:

 • realizarea construcției;
 • dotarea cu mobilier și echipamente;
 • achiziția de echipamente IT și softuri, etc.

 

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii și contribuții sociale, achiziția de materii prime și mărfuri, plata utilităților, etc. Aceste cheltuieli vor fi suportate de către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea implementării și obținerea clasificării turistice. În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligați să obțină o anumită cifră de afaceri, raportată la valoarea finanțării primite.

Obținerea unei finanțări de până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 presupune:

 • pregătirea și depunerea unui studiu de fezabilitate;
  semnarea contractului de finanțare;
 • demararea investiției, folosind fonduri proprii;
 • decontarea cheltuielilor făcute, pe tranșe sau la finalul proiectului.