MADR: Participare la conferința despre transferul rezultatelor tehnologiilor și echipamentelor

484

Achim Irimescu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a participat, în 24 martie 2016, la Conferința națională „Transferul rapid al rezultatelor cercetătorilor din domeniul tehnologiilor și echipamentelor de mecanizare și autorizare în agricultura României”. Evenimentul a avut loc la sediul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București.

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate tehnologii şi echipamente pentru realizarea de perdele forestiere de protecţie a culturilor agricole, a căilor de comunicaţii şi a așezărilor umane, valorificarea superioară a biomasei de cultură în fermele agricole, producerea şi utilizarea biofertilizanţilor şi a bioinsecticidelor.

În discursul său, ministrul Achim Irimescu a precizat că transferul rezultatelor cercetării reprezintă o componentă foarte importantă pentru că rezultatele muncii cercetătorilor trebuie să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ele – la fermieri. Aceştia trebuie să cunoască avantajele pe care le pot obţine în activitatea lor, cu sprijinul cercetătorilor, pentru a-şi dezvolta capacitatea competitivă.

Printr-o colaborare mai strânsă între institutele de cercetare, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi Ministere sunt convins că vom reuşi să identificăm soluţii care să asigure sănătatea consumatorului dar în acelaşi timp şi bunăstarea producătorului”, a adăugat ministrul Achim Irimescu.