Ministerul Agriculturii vrea să achiziţioneze şase autoturisme, în valoare de aproape 413.000 lei

608

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a lansat o procedură de licitaţie deschisă pentru a-şi cumpăra şase autoturisme pentru parcul auto al ministerului, cu o valoare estimată la 412.941 lei, criteriul de atribuire al contractului fiind preţul cel mai scăzut.

Conform unui anunţ postat în SEAP, Ministerul Agriculturii intenţionează să încheie un contract de achiziţii publice, pentru a achiziţiona şase autoturisme.

Garanţia de participare este în valoare de 4.129 lei, reprezentând 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică. În cazul în care garanţia va fi în altă monedă decât leul, ea se va calcula la cursul leu/valută comunicat de BNR din data publicării anunţului simplificat.

Totodată, garanţia de participare se va constitui fie prin virament bancar şi în contul Ministerului Agriculturii, fie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori societate de asigurări care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea sau supravegherea.

Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut, data limită de depunere a ofertelor fiind 16 august 2017, ora 15.00.

Principala sursă de finanţare este reprezentată de „alte fonduri”.