Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii pomicultură, în dezbatere publică

506

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii pomicultură, în dezbatere publică, potrivit unui mesaj al Ministerului Agriculturii.

În documentul menţionat se arată că “având în vedere faptul că suprafaţa plantaţiilor pomicole în România a avut o evoluţie descendentă, datorată inclusiv faptului că investițiile pentru înfiinţarea de noi plantaţii sunt deosebit de costisitoare, întreţinerea plantaţiilor pe rod presupune de asemenea costuri ridicate, gradul de tehnologizare a fost destul de scăzut, Ținând cont că pentru reabilitarea sectorului pomicol a fost necesară aplicarea unui program de restructurare în cadrul noului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, prin implementarea sub-progarmului pomicol”.

Întrucât autorizația de plantare nu poate fi eliberată, conform actualei forme a Legii Pomiculturii, în cazul plantațiilor care se înființează și intră sub incidența prevederilor art. II lit. d) din Legea nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

“În considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și având în vedere faptul că sectorul pomicol reprezintă o prioritate a actualului Guvern, apreciem că ar fi judicios necesară modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 – republicată, în regim de maximă urgență. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă”, se mai spune în documentul citat.

Propunerea semnată de premierul Dacian Cioloş poate fi consultată aici.