Timiș: Curs responsabil de mediu în perioada 25 ianuarie-29 ianuarie 2016

565

Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț Timiș, în perioada 25-29 ianuarie va fi organizat un curs de responsabil de mediu.

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu, îmbunătățirea performantelor de mediu ale organizației

Tematica:

  • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionarii deșeurilor
  • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Gestionarea cerințelor legale de mediu
  • Elaborarea programului de management de mediu
  • Monitorizarea factorilor de mediu
  • Realizarea auditului intern
  • Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgenta
  • Raportarea activitatii de mediu
  • Elaborarea documentatiei sistemului de management mediu

Adresabilitate: Cursul se adreseaza tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu și agenților economici care genereaza deseuri.

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege

ertificatele obţinute la absolvirea cursului sunt emise in maxim 30 zile si au recunoaştere naţională, fiind emise de Ministerul Muncii, Egalitatii de Sanse si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Informatii si inscrieri la Directia Formare, Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri din bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 104